czwartek, 3 września 2009

M³ody, spokojny student poszukuje pokoju do wynajêcia. ( Bia³o³êka )

Poszukuję samodzielnego pokoju do wynajęcia najchętniej w mieszkaniu studenckim. Jestem studentem pierwszego roku informatyki. Studiuję w systemie niestacjonarnym. W tygodniu pracuję. Jestem spokojny
Młody, spokojny student poszukuje pokoju do wynajęcia. ( Białołęka )